Holter EKG (Ritim Holter)

Hastanın yanında taşıdığı cep telefonu büyüklüğünde bir cihaz yardımıyla 24-72 saat boyunca dijital ortamda alınan EKG kaydına Holter EKG (Ritim Holter) denir. Kaydın yapılabilmesi için hastanın göğsü üzerine elektrot denilen alıcılar yapıştırılır. EKG'nin en yararlı olduğu hastalık grubu ritim bozukluklarıdır. Holter EKG kaydı sırasındaki çarpıntı yakınmasının ritim bozukluğundan kaynaklanıp kaynaklanmadığı saptanabilir. Bazen yakınma olmadan da ritim bozukluğu tespit edilebilir. Holter EKG ritim bozukluğuna eğilim oluşturan hastalıkların izleminde de önemlidir.


Tansiyon Holter

Hastanın yanında taşıdığı cep telefonu büyüklüğünde bir cihaz yardımıyla 24 saat boyunca belli aralıklarla kan basıncı ölçülerek kayıt altına alınır. Kaydın yapılabilmesi için aletin manşonu hastanın koluna bağlanır. Tansiyon Holter, kan basıncı yüksekliğinden şüphelenilen hastalarda gerçekten hipertansiyon olup olmadığını ve gece saatlerinde kan basıncında azalma olup olmadığını tespit etmemizi sağlar. Hipertansiyon saptanırsa nedenine yönelik tetkikler yapılır. Bulunan nedene göre tedavi planı oluşturulur.